Bokslutskommuniké 2020

Januari-december 2020

  • Totala intäkter: 39 (58) mkr
  • Rörelseresultat: -1 (4) mkr
  • Nedskrivning Ripiano -55 (0) mkr
  • Årets resultat -55 (4) mkr
  • Resultat per aktie -1,86 (0,14) kr

Juli-december 2020

  • Intäkter: 19 (30) mkr
  • Rörelseresultat: -1 (2) mkr
  • Nedskrivning Ripiano -24 (0) mkr
  • Periodens resultat -25 (2) mkr
  • Resultat per aktie -0,85 (0,07) kr

VD' s kommentar

Bäste aktieägare,

På efterföljande sidor finner ni årsresultatet för 2020.

2020 var ett mycket svårt år. Hela världen har ställts inför exempellösa utmaningar och oljeindustrin var en en de som drabbades mycket svårt av COVID-krisen. Inte desto mindre stod Petrosibir starkt och anpassade sig snabbt till de nya förutsättningarna. Effektiv kostnadskontroll i kombination med en flexibel beskattning av oljeindustrin i Ryssland hjälpte oss att minimera förlusterna. Vi har dessutom, tillsammans med vår nya partner i Basjkirien framgångsrikt borrat den första prospekteringsbrunnen på Suyanovskoye och har inlett borrningen av den andra brunnen. De nya reserverna och den tillkommande produktionen kommer tillsammans med stigande oljepriser väsentligen kunna höja värdena på Petrosibirs tillgångar och även skapa nya möjligheter.

Pavel Tetyakov, VD

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning 2019 april 2021
Årsstämma 2020 maj / juni 2021

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
Petrosibir, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolagets verksamhet i Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572