REGMAR

Peckas Naturodlingar förbereder lansering av ett nytt kompakt akvaponisystem anpassat för dagligvaruhandeln och öppnar samtidigt upp för försäljning av system på den svenska markna

Peckas Naturodlingar tar steget och blir systemleverantör genom systemkonceptet Peckas Compact. Konceptet innebär att kompletta akvaponisystem för lokal produktion av fisk och grönsaker kommer att erbjudas på den svenska marknaden. Systemen kan skräddarsys till att producera flera olika sorters grönsaker och ett antal fiskarter. Genom en affärsmodell som säkerställer intäkter på kort och lång sikt bedöms denna modell ha potential att bli mycket lönsam. I samband med detta anpassas anläggningen i Härnösand till att även producera gurka, paprika och lax (Salmo Salar) samt att bli ett centrum för vidare utveckling av tekniska lösningar inom akvaponi.

De grönsaker som produceras i Härnösand kommer fortsättningsvis att i första hand säljas på den lokala marknaden i närområdet. Detta upplägg möjliggör effektivare flöden och processer samt reducerar kostnaderna för distribution och försäljning, vilket kommer medföra en positiv kassaflödeseffekt.

Försäljningen av Peckas Compact riktar sig i första hand till dagligvaruhandeln vilket utgör en miljardmarknad bara i Sverige för denna typ av system. Det första systemet som utvecklas är cirka 1200 kvadrat och har kapacitet att producera upp till 100 ton grönsaker och 10 ton fisk per år. Systemen kommer att säljas genom en franchisemodell som säkerställer att tekniken stannar inom företaget och samtidigt inbringar kort- och långsiktiga intäkter.

- Jag ser mycket stor potential för denna typ av kompakta system som dessutom går att integrera i urbana miljöer. Med dessa system tar vi "urban farming" till nya nivåer och flyttar även in proteinproduktionen nära konsumenterna. Denna typ av produktion tror jag är en del i framtidens livsmedelproduktion då den helt tar bort behovet av transport av produkterna och samtidigt producerar livsmedel på att hållbart vis. Vi har redan flera intressenter och räknar med att inom kort inleda förstudier tillsammans med potentiella köpare, säger Peckas Naturodlingars VD Mattias Gemborg.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: [email protected]

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 september 2020 kl. 08.30.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.


Om Agtira

Prenumerera

Få löpande information från Agtira via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AGTIRA-B ISIN-kod SE0008588354 Certified Adviser Partner Fondkommission AB