REG

Förstudien avseende Peckas Compact till ICA MAXI Östersund är nu färdig och projektet går in i nästa fas.

Förstudien tillsammans med ICA MAXI Östersund är nu genomförd. Resultaten visar att en etablering av en Peckas Compact i anslutning till butiken är möjlig att genomföra med ett antal modifikationer på grundutförandet avseende storlek och design.

Projektet går nu in i en ny fas som innebär att Peckas kommer att genomföra ett antal nödvändiga modifikationer på designen samt utveckla ett antal nya komponenter för att ytterligare anpassa systemet till dagligvaruhandeln. När en slutgiltig design är färdig kommer den att presenteras samt en fullständig offert att lämnas till ICA MAXI Östersund. Parallellt med förstudien i Östersund har även förfrågningar kring system med enbart grönsaker inkommit. Peckas kommer därför även påbörja utveckling av ett system där fisken hålls på distans och en koncentrerad näring från fisken kan användas på plats i systemet, ett upplägg som vi kallar semiaqvaponi. System som dessa kommer att kräva mindre yta och möjliggöra lokal hållbar odling på fler platser i urbana miljöer.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: [email protected]

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.


Om Agtira

Prenumerera

Få löpande information från Agtira via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AGTIRA-B ISIN-kod SE0008588354 Certified Adviser Partner Fondkommission AB