Agtira AB meddelar justerade förslag från nomineringskommittén inför årsstämman

Agtira AB ("Agtira" eller "Bolaget") meddelar idag att vissa av nomineringskommitténs förslag som intagits i kallelsen inför årsstämman den 8 juni ska justeras. Nedanstående förslag kommer i stället att framläggas av nomineringskommittén under punkterna 10 - 12 i den aktuella dagordningen.

Till skillnad mot vad som anges i den publicerade kallelsen föreslår nomineringskommittén att fyra ordinarie ledamöter utses och att styrelseledamöterna Ludvig Nauckhoff, Peter Sendelbach och Martin Westman omväljs. Därtill föreslås nyval av Henrik Samuelsson som styrelseledamot. Tidigare ledamöter Daniel Brännström och Berit Fryklund har i detta sammanhang avböjt omval. Förslaget att omvälja Martin Westman till styrelsens ordförande kvarstår.

Om stämman beslutar enligt nomineringskommittén förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet nio prisbasbelopp, dvs.434 700 kronor.

Henrik Samuelsson är VD för Santa Maria samt Europachef för den finska livsmedelskoncernen Paulig. Han har över 20 års erfarenhet från dagligvarubranschen i ledande roller hos bland annat Orkla, Lindt & Sprüngli samt Unilever. Henrik Samuelsson är även ordförande i branschorganisationen DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund.

Ett separat dokument med nomineringskommitténs uppdaterade förslag kommer att publiceras på bolagets hemsida för årsstämman: https://www.agtira.com/se/investerare/dokument/.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 65 44 00, e-post: [email protected]

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Bifogade filer

1586592.pdf

Om Agtira

Prenumerera

Få löpande information från Agtira via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AGTIRA-B ISIN-kod SE0008588354 Certified Adviser Partner Fondkommission AB