REG

Uppdaterad information kring Papillys avsiktsförklaring om eventuellt förvärv av My-E-Health

Papilly har via pressmeddelande den 20 november 2020, meddelat att bolaget ingått avsiktsförklaring om förvärv av My-E-Health och att en eventuell transaktion beräknas ske i slutet av januari 2021.

Processen kring det eventuella förvärvet av e-hälsovårdgivaren My-E-Health fortgår och beräknas vara klar innan februari månads utgång, meddelar Papillys styrelseordförande Sverker Littorin.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Littorin, styrelseordförande, [email protected]

Tel: 070-875 53 09

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission