Teckningsoptioner

Bolaget har idag slutfört registreringen av det teckningsoptionsprogram som beslutades om på extra bolagsstämma den 17 oktober 2018. Beslutet om teckningsoptioner krävde som framgick av kallelsen till extra bolagsstämma 9/10-delars majoritet och som tidigare kommunicerats fattades samtliga stämmans beslut med minst 9/10-delars majoritet och ingen reserverade sig mot beslutet om teckningsoptioner. Optionsprogrammet omfattar 15 000 000 teckningsoptioner och vid full teckning kommer aktiekapitalet att ökas med 750 000 kr. Samtliga som har tilldelats teckningsoptioner har valt att förvärva dem.

De som tilldelats och förvärvat teckningsoptioner är:

  • Monica Werneman VD 5 000 000 Teckningsoptioner
  • Madeleine Dahlström Projektledare 5 000 000 Teckningsoptioner
  • Anders Tengström Forsknings- och Utvecklingschef 2 500 000
  • Martin Lindgren Ekonomichef 1 250 000 Teckningsoptioner
  • Maria Kullman Marknads och PR-ansvarig 1 250 000 Teckningsoptioner

Ordförande har ordet:

"Som vi tidigare har kommunicerat så känns det bra att vi kunnat erbjuda bolagets nyckelmedarbetare att kunna ta del av framtida värdetillväxt. Det känns även mycket bra att samtliga av dem tror på bolaget och vill vara en del av den resa vi nu har påbörjat."

Sverker Littorin Ordförande

2018-12-27

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: [email protected]

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: [email protected] 

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 december 2018 klockan 11:00 CET.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49