REG

Styrelseordförande Håkan Johansson tillträder som tf VD i Bonzun AB (publ)


Mot bakgrund av försäljningen av Bonzun Evolve AB följer, som tidigare annonserats, Bonzuns VD Bonnie Roupé nu med i den nya organisationen hos den förvärvande parten Learning 2 Sleep LTS AB (publ), som avser att utveckla ett större och bredare erbjudande inom digital hälsa. Då köpeskillingen gjordes med aktier är nu Bonzun AB även största ägaren i Learning 2 Sleep LTS AB.

Håkan Johansson har sedan februari varit arbetande styrelseordförande i Bonzun AB och kliver nu in i rollen som tf VD. Som ny styrelseodförande tillträder Jacob Dalborg som sitter i styrelsen sedan tidigare. Håkan kommer primärt att fokusera på utveckling av intäkter och affärer avseende IVF-tjänsten, ett arbete där även Bonnie kommer att bistå, samt intensifiera de tidigare kommunicerade möjligheterna avseende ett omvänt förvärv.  Håkan tillträder rollen som tf VD per omgående.

För ytterligare information:
Håkan Johansson

Tel: 08-611 51 00
E-post: [email protected]

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF som är ett patientstöd för kvinnor som genomgår fertilitetsbehandlingar som IVF eller ICSI. Bonzun IVF hjälper kvinnor att administrera sin medicin och förstå sina behandlingsprotokoll, som en personlig guide genom fertilitetsbehandlingen. Den har utvecklats specifikt för att öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare och psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49