Styrelseledamot i Papilly AB avgår på egen begäran

Ulf Söderberg meddelade i vid Papilly ABs extra bolagstämma den 25/10 att han avgår som styrelseledamot. Orsaken är att Ulf vill satsa på dels egna engagemang samt utveckla sitt sociala engagemang inom hälsosektorn.

Efter Ulf Söderbergs avgång består styrelsen av 4 ledamöter. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av 3 till 10 ledamöter. Val av eventuell ersättare sker vid ordinarie bolagsstämma.

"Vi är oerhört tacksamma för att Ulf Söderberg har stannat kvar i Papillys styrelse under denna tiden och bidragit till den utveckling som bolaget har haft fram till i dag. Ulfs erfarenhet från hälsosektorn har varit mycket värdefull."

2017-10-26

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande 0727-174301
E-post: [email protected]

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb- program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2017 kl. 15.00 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49