Stresscompany noteras på NASDAQ OMX First North

Stresscompany AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på tillväxtlistan First North. Första handelsdag för Stresscompanys aktie är den 2 oktober 2014.

Stockholm 18 september 2014

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Söderberg, grundare och verkställande direktör
Telefon 0708-13 22 81
E-post [email protected]

Stresscompany AB (publ)
www.stresscompany.se
Östermalmsgatan 87
114 59 Stockholm
E-post [email protected]

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission
www.eminova.se
Telefon 08-684 211 00
E-post [email protected]

Om Stresscompany
Stresscompany är ett innovationsdrivet hälsoföretag med ambitionen att ta en ledande roll på marknaden för internetbaserade hälsotjänster. Bolagets syfte är att minska den negativa samhällstrenden med ökande förekomst av livsstilssjukdomar där stress ofta är en viktig bidragande faktor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49