Stresscompany - förtydligande avseende det pressmeddelande som publicerades den 26 februari 2015 avseende extern finansiering

Styrelsen för Stresscompany AB, har för avsikt att vid ett styrelsemöte den 5 mars 2015 fatta beslut om en riktad nyemission av ett konvertibelt förlagslån, omfattande högst 10 Mkr, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande utan företräde för befintliga aktieägare.

På mötet kommer villkoren för emissionen att fastställas och dessa kommer att publiceras i direkt anslutning till styrelsemötet.

Anledningen till att Bolaget tar upp det konvertibla förlagslånet är att systemutvecklingen har krävt mer resurser och tagit längre tid än planerat samt att bolaget avser att accelerera utvecklingen av de digitala självhjälpsprogrammen och utöka satsningarna på försäljning och marknadsföring.

2015-02-27

För ytterligare information hänvisas till:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Stresscompany 
Stresscompany är ett innovationsdrivet hälsoföretag med ambitionen att ta en ledande roll på marknaden för internetbaserade hälsotjänster. Bolagets vision är att bryta samhällstrenden med ökande förekomst av livsstilssjukdomar där stress ofta är en bidragande faktor till ohälsa. Tillsammans med ledande aktörer utvecklar Stresscompany produkter och tjänster som är enkla att använda, tillgängliga genom flertalet kanaler och som motiverar människor till ett bättre liv. Bolagets tjänster har utvecklats i samarbete med ledande forskare från bland annat Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Stresscompany AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015, klockan 17:37 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49