Stresscompany AB flyttar ordinarie bolagsstämma till 28 maj 2015

Styrelsen i Stresscompany AB har vid styrelsemötet den 30 mars beslutat att flytta fram den ordinarie bolagsstämman till torsdag den 28 maj 2015.

Styrelsen i Stresscompany AB har vid styrelsemötet den 30 mars beslutat att flytta fram den ordinarie bolagsstämman till torsdag den 28 maj 2015.

Bakgrunden till detta beslut är att styrelsen först vill genomföra den extra bolagsstämma som är kallat till den 14 april 2015.

Plats och tid kommer att meddelas i kommande kallelse.

2015-03-31

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

eller

Anders Struksnes, styrleseordförande
Tel: +47 91 19 89 42
E-post: [email protected]

Om Stresscompany
Stresscompany är ett innovationsdrivet hälsoföretag med ambitionen att ta en ledande roll på marknaden för internetbaserade hälsotjänster. Bolagets vision är att bryta samhällstrenden med ökande förekomst av livsstilssjukdomar där stress ofta är en bidragande faktor till ohälsa. Tillsammans med ledande aktörer utvecklar Stresscompany produkter och tjänster som är enkla att använda, tillgängliga genom flertalet kanaler och som motiverar människor till ett bättre liv. Bolagets tjänster har utvecklats i samarbete med ledande forskare från bland annat Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Stresscompany AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2015, klockan 08:20 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49