REG

RÄTTELSE: BONZUN AB (publ) senarelägger koncernens Delårsrapport för första kvartalet 2023

Rättelsen avser datum för publiceringen av delårsrapporten. Rätt datum för publiceringen är onsdagen den 31 maj 2023.

Bonzun har beslutat att senarelägga publiceringen av koncernens delårsrapport för det första kvartalet 2023. Det tidigare publiceringsdatumet, fredagen 19 maj 2023, har ändrats till onsdagen den 31 maj 2023.

Skälet till senareläggandet beror huvudsakligen på att Bonzun har bytt redovisningsbyrå och CFO vilket har inneburit att det tagit längre tid att sammanställa bolagets siffror. Mycket beroende på bokningar av företrädesemissionen med bla dess kvittningar.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, Styrelseordförande
Tel: 0704 78 31 49
E-post: [email protected]

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare & psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission