REG

Rättelse: avseende datum angivna i publicerad bolagsbeskrivning

I Bolagsbeskrivningen som publicerades den 21 september 2021, har fel upptäckts avseende datum för förlängda löptider i låneavtal.

Detta gäller följande:
Datum för förlängda löptider i låneavtalen mellan Bolaget och följande långivare: Dividend Sweden AB, BGL Management AB samt Jerry Prütts Holding AB, skall vara 31 augusti 2022, i stället för det i Bolagsbeskrivningen angivna datumet 30 juni 2022.

För ytterligare information:
Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070875 53 09
E-post: [email protected]

Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: [email protected]

Papilly
Papilly planerar ett sammangående med Bonzun Health Information AB. Bolagets aktie är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission, Kontakt: Kungsgatan 3, 111 43, Stockholm. [email protected], tel: 08-503 00 50.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49