QV Invest ökar sitt ägande i Papilly

QV Invest AB lämnade 2015 ett konvertibelt lån om högst tio (10) miljoner kronor genom riktad emission till Papilly AB (publ). Sju (7) miljoner kronor konverterades till aktier i slutet av 2015. QV Invest AB har beslutat att utnyttja konverteringsrätten för de återstående tre (3) miljoner kronor.

Styrelsen i QV Invest AB har beslutat att påkalla sin resterande konverteringsrätt. Konvertering skall omfatta det kvarvarande konvertibellånet om tre (3) miljoner kronor. Konvertering sker till en konverteringskurs om 6,75 kronor per aktie, i enlighet med konvertibelvillkoren.

Konverteringen av tre (3) miljoner kronor innebär att 444 444 st nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar med 55 555,55 kronor. Efter konvertering och registrering hos Bolagsverket kommer antal aktier att uppgå till 9 353 904,48 st och aktiekapitalet uppgå till 1 169 237,93 kronor.

2016-11-24

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2016 klockan 08:00 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49