QV Invest AB ökar sitt ägande i Papilly

QV Invest AB har under 2015 lämnat ett konvertibelt lån om högst tio (10) miljoner kronor genom riktad emission av högst tio (10) konvertibler, till Papilly AB (publ) (Papilly). Bolagsstämman i QV Invest AB har den 26 november 2015 beslutat att utnyttja konverteringsrätten.

Bolagsstämman i QV Invest AB har, den 26 november 2015, beslutat att QV Invest AB skall utnyttja sin konverteringsrätt att konvertera till aktier i Papilly. Konvertering skall initialt omfattas de konvertibellån som erlagts till bolaget fram till 30 september 2015, vilket uppgår till sju (7) miljoner kronor. Konvertering sker till en konverteringskurs om 6,75 kronor per aktie, i enlighet med villkoren i avtalet.

Konverteringen av sju (7) miljoner kronor innebär 1 037 037st nya aktier och att aktiekapitalet ökar med 129 629,63 kronor. Efter konvertering och registrering hos Bolagsverket kommer antal aktier att uppgå till 8 109 460 st och aktiekapitalet uppgå till 1 013 682,50 kronor.

- För att underlätta Papillys pågående marknadsexpansion har QV Invest AB (QVI) beslutat att konvertera sina lån om 7 miljoner kronor till aktier. Detta ligger i QVI's intresse som ägare, säger Caisa Sillén, VD på QV Invest AB.

- Jag kan med glädje konstatera att QV Invest har ett stort intresse i bolaget och tar ett större ägaransvar samt att konverteringen stärker Papillys finansiella ställning, säger Erik Lissner, VD på Papilly AB (publ).

2015-11-27

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 nov 2015, klockan 08:15 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49