Papilly utser Martin Lindgren till ny CFO

Papilly har utsett Martin Lindgren till ny CFO i bolaget med start den 2 maj 2018.

Martin har mångårig erfarenhet från den finansiella sektorn, med omfattande insikt i finansiering, regelefterlevnad samt styrelsearbete. Genom investeringar i Papilly har han också goda kunskaper om bolagets verksamhet. Martin har en jur kand från Stockholms universitet.

"Det är mycket glädjande att Martin Lindgren antar denna utmaning. Han blir en utmärkt förstärkning på Papillys fortsatta resa med fokus på tillväxt", säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande i Papilly.

Martin Lindgren efterträder Carsten Friberg, som lämnat sina uppdrag i bolaget.

2018-04-25

För ytterligare information:

Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande 0727-174301

E-post: [email protected] 

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 15.00 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49