Papilly (tidigare Stresscompany) förlänger teckningstid

Styrelsen i Papilly AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen av konvertibelt skuldebrev till den 24 april. Den ursprungliga korta teckningstiden på tre dagar löper ut idag och behöver förlängas med en vecka för att slutföra diskussionerna med de tilltänkta investerarna.

2015-04-17

Styrelsen

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Anders Struksnes, styrelseordförande 
Tel: +47 91 19 89 42 
E-post: [email protected]

Om Stresscompany
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar internetbaserade tjänster i syfte att motverka den ökande psykiska ohälsan. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015, klockan 15:55 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ First North Premier med kortnamnet STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49