Papilly (tidigare Stresscompany) ändrar kortnamn till PAPI

Stresscompany AB (publ) byte av bolagets namn till Papilly AB (publ) medför ett byte av kortnamnet till PAPI.

I samband med bolagsstämman den 14 april beslutades att bolagets firma ändras från Stresscompany AB (publ) till Papilly AB (publ). Bolagsverket har nu avslutat registreringen.

Ändringen till Papilly AB (publ) samt kotnamnet PAPI kommer att genomföras den 19 maj 2015 på First North där aktien är upptagen för handel.

Bytet till Papilly AB (publ) är ett led i bolagets kommersialisering och förberedelse inför lansering av de första programmen. Namnändringen bereder väg för framtida produkter under ett varumärke och är en fortsättning på varumärkesarbetet.

Erik Lissner, VD

2015-05-12

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015, klockan 15:40 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49