Papilly tecknar sitt första större kommersiella avtal

Papilly har idag tecknat avtal med ett marknadsledande nordiskt företag inom outsourcad kundservice (1500+ personer). Avtalet gäller utbildning och medarbetarnas fortlöpande tillgång till Papillys forskningsbaserade interaktiva tjänst Stressprogrammet.

- Det är oerhört glädjande att Papilly nu inleder samarbete med en större arbetsgivare, säger Erik Lissner, VD på Papilly.

Kunden har bett om att i detta skede vara anonym. De första intäkterna i samband med detta avtal kommer under kvartal 2.

- Stress har idag stor påverkan på företagens lönsamhet och hållbarhet. Papillys program hjälper och tränar användaren till ett mer funktionellt förhållningssätt till de oundvikliga utmaningar vi ställs inför som människor. Modern förebyggande friskvård måste innefatta både kropp och tanke, säger Erik Lissner.

Inledningsvis ska programmet implementeras och utvärderas på kundens Stockholmskontor med ca 650 anställda. Programmet är helt webbaserat och framtaget i samarbete med forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet. Om utvärdering av den initiala insatsen anses lyckad kommer programmet att successivt implementeras på kundens övriga nordiska kontor.

- Papillys interaktiva program anpassar sig efter användarens unika utmaningar och blir som en snitslad bana mot förändring. Vår plattform kan i stor skala hjälpa företag med den kanske mest avgörande framgångsfaktorn för hållbara och lönsamma organisationer; välmående medarbetare, säger Erik Lissner.

2016-04-07

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
[email protected]

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2016, klockan 10:06 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49