Papilly startar kampanj i TV4 - "Låt inte stressen flytta in"

Fredag den 8 december 2017 startar Papilly en kampanj under parollen "Låt inte stressen flytta in".

Syftet är att sprida kunskapen om Papilly och det unika och banbrytande preventiva stressprogrammet.

"-Vi fullföljer nu det medieavtal som vi tidigare i höst ingick med TV4 och vi gör det genom att släppa en reklamfilm med budskapet och arbetsnamnet "Låt in inte stressen flytta in" - säger Peter Ekmark, VD Papilly AB.

Papilly har under 2017 haft ett mycket tydligt fokus på företagsmarknaden där de första leveranserna skett under hösten till kunder inom både den privata såväl som den offentliga sektorn.

Stressprogrammet har också kunnat köpas av privatpersoner över nätet men fokus har varit på företag.

"-Genom starten av kampanjen i TV4 inleder Papilly nu en satsning på den breda konsumentmarknaden där avtalet med TV4 är en av de verkliga grundstenarna. Vi räknar dock med att exponeringen även kommer att öka vetskapen om oss hos många företag över hela Sverige" - avslutar Peter Ekmark.

Avtalet innebär, som tidigare kommunicerats, att Papilly kan utnyttja mediautrymme till ett värde om totalt 40 Mkr.

2017-12-05

För ytterligare information:
Peter Ekmark , VD
Tel +46 70-7104844
E-post: [email protected]

Martin Nordqvist, försäljningschef
+46 70-886 78 00
E-post: [email protected]

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 10.30. CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49