Papilly lanserar ny digital tjänst för stresshantering

Stressrelaterad ohälsa har blivit vår tids folksjukdom. De senaste två åren har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat med 73 procent enligt Försäkringskassan, samtidigt som både regering och arbetsgivare efterlyser effektiva verktyg att hejda utvecklingen. I samarbete med forskare från Karolinska institutet lanserar nu Papilly AB en banbrytande digital tjänst som gör det möjligt att effektivt och långsiktigt förebygga stress - både på och utanför arbetet.

Stress är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Särskilt oroande är att allt fler unga och i övrigt friska människor drabbas. Stress är ett problem som drabbar kvinnor hårdare: bland sjukskrivningar generellt är två av tre sjukskrivna kvinnor. Och enligt en Sifo-undersökning (publicerad i Amelia) nyligen upplever var fjärde kvinna en "hög stressnivå".

Den ökande psykiska ohälsan orsakar inte bara stort mänskligt lidande utan även galopperande samhällskostnader. OECD uppskattar svenska samhällets kostnader för psykisk ohälsa till över 70 miljarder kronor om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg, enligt en rapport från 2013. Och enligt Försäkringskassan har diagnoser kopplade till psykisk ohälsa den högsta direkta kostnaden (före livsstilssjukdomar och cancer). Och kostnaderna fortsätter att skjuta i höjden.

Samtidigt efterlyser myndigheter och arbetsgivare effektiva verktyg att långsiktigt förebygga stress.

Nu lanserar Papilly AB tillsammans med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet "stressprogrammet": en interaktiv digital tjänst som är utformad enligt de senaste forskningsresultaten inom stressforskning och internetbehandling. Programmet som nu är kommersiellt tillgängligt är framtaget för att varaktigt förebygga stress och minska sjukskrivningarna. Tjänsten bygger bland annat på de erfarenheter som Papilly erhållit i samband med tidigare genomförda betatester av stressprogrammet.

- En av vår tids största utmaningar är den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa, vilket får dramatiska konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. Med vår nya digitala tjänst kan vi hjälpa många människor i ett tidigt skede och på så sätt förebygga stress både bland privatpersoner och på företag. Med Papillys stressprogram får exempelvis arbetsgivare ett helt nytt verktyg för att enkelt och effektivt förebygga stressrelaterade sjukdomar bland sina anställda och verka för en bra arbetsmiljö, säger Erik Lissner, vd på Papilly.

Papillys stressprogram bygger på flera års svensk och internationell forskning på Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet där forskare och experter har valt ut de metoder och övningar som har bäst effekt och resultat, och omsatt dem till ett användarvänligt webbaserat program.

- Stressprogrammet är banbrytande men det unika är inte kunskapen i sig. Böcker om stress finns överallt. För att skapa bestående beteendeförändringar har vi istället gjort ett urval av beprövat effektiva övningar, gjort dem interaktiva och skapat ett program som optimerar inlärning, tidsåtgång och effektivitet. Användaren vägleds genom programmet och får formulera en egen, individuell strategi samt träna på just de verktyg som minskar den egna vardagsstressen, säger Anders Tengström, Forskningschef på Papilly samt forskare och docent på Karolinska Institutet.

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Stressprogrammet är Papillys första produkt, men företaget utvecklar även program som riktar in sig på andra vanligt förekommande problem såsom sömnsvårigheter, nedstämdhet och missbruk. Eftersom psykisk ohälsa är ett stort problem i många länder ska Papilly på sikt introduceras internationellt. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska psykisk ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

2015-10-08

För mer information, vänligen besök: www.papilly.com

Erik Lissner, VD
Tel: 08-611 51 00
Mobil: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

eller

Sara Dannborg, Kommunikationsansvarig
Tel: 08-651 51 00
Mobil: 073-982 58 42
E-post: [email protected]

Papilly AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2015, klockan 07:00 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


 


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49