Papilly inleder betatestning inför lansering

Utveckling av stressprogrammet har resulterat i att bolaget nu kommer att påbörja betatestning. Programmet är en digital tjänst som hjälper användaren att enkelt och effektivt minska stressen och må bättre - både på och utanför arbetet. Stressprogrammet kommer att lanseras i månadsskiftet september/oktober 2015 och kommer att följas av program som riktar in sig på nedstämdhet, sömnsvårighet, missbruk och panikångest.

Papillys stressprogram bygger på den samlade kunskapen och den senaste forskningen om stress och om vilka metoder som har bäst effekt. Men det unika med Papillys program är inte kunskapen i sig. För att skapa bestående beteendeförändringar och ökat välmående krävs mer än kunskap.

Våra forskare och experter har tillsammans valt ut de strategier och övningar som har bäst effekt och ger goda resultat. Dessa metoder och övningar har sedan lagt grunden till ett interaktivt och systematiskt program som stegvis hjälper användaren att förstå hur stress uppstår och hur den påverkar oss människor. Användaren lär sig använda och tillämpa de verktyg och tankesätt som fungerar bäst i olika situationer.

Programmet ger anpassad feedback och användaren får träna på att använda de verktyg och strategier som är ändamålsenliga och skapar förändring. Programmet är utformat och designat för att vara enkelt och tilltalande att genomföra, och passar för både privatanvändare och som ett verktyg för arbetsgivare att erbjuda sina anställda.

- Jag ser fram emot lanseringen av stressprogrammet. Vi anser att programmet innebär en ny och banbrytande lösning på en av vår tids största utmaningar, inte minst på många arbetsplatser, det vill säga stressrelaterad ohälsa, säger bolagets VD, Erik Lissner.

Stressprogrammet följer en tydlig struktur och består av korta avsnitt och interaktiva övningar. Användaren får hjälp och stöd att kartlägga och ändra på det som inte fungerar i livet och börja agera mer funktionellt. Programmet ger de verktyg och färdigheter som behövs för att hantera vardagens utmaningar och för att kunna må bättre på både kort och lång sikt. Stressprogrammet är utformat för att enkelt och effektivt minska och förebygga stress - innan den leder till ohälsa.

2015-08-20

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2015, klockan 17:22 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49