Papilly godkänd av Försäkringskassan

Papilly AB har godkänts som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ligger fortfarande på höga nivåer. Cirka 35 000 personer är sjukskrivna för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, det vill säga olika typer av stressrelaterad psykisk ohälsa. På tio år har sjukskrivningarna för den kategorin mer än fördubblats.

Försäkringskassan ger sedan juli 2018 arbetsgivare möjlighet att få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukskrivning. Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan. 

Papilly kan idag erbjuda en helhetslösning kring stressrelaterad psykisk ohälsa, från förbyggande åtgärder via sitt digitala antistress-program, stresskurser, individuella stödsamtal och föreläsningar till heldygnsvård vid Kilafors Herrgård vilket innebär att företaget ligger i framkant med att hjälpa arbetsplatser med problematiken runt stress.

"Papillys produkter passar Försäkringskassans satsning med arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd som hand i handske. Att få ett godkännande från dem ger ytterligare legitimitet för vår satsning om att ha en helhetslösning kring att förebygga, minska och förkorta sjukskrivningar. Detta ger möjlighet för arbetsgivare att erbjuda flera av våra produkter till sina anställda på mycket förmånliga villkor vilket således skapar ekonomiska möjligheter för Papilly", säger Sverker Littorin, tillförordnad VD för bolaget.

2019-06-18

För ytterligare information:
Sverker Littorin, Styrelseordförande och tf VD
Tel: 070-875 53 09
E-post: [email protected] 

 

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: [email protected] 

Om Papilly

Papilly AB (publ) med org. nr. 556884-9920 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2019 klockan 10:00 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49