Papilly förstärker styrelsen med Gerhard Larsson som styrelseordförande och Charlotte Sundåker som ledamot

Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls i Stockholm den 12 maj 2016, fattades beslut: Omval av styrelseledamöter Christer Köhler, Ulf Söderberg och Anders Tengström. Nyval av Gerhard Larsson och Charlotte Sundåker. Till ordförande valdes Gerhard Larsson.

Gerhard Larsson (tillträdande styrelseordförande) senast verksam under 8 år som landshövding. Larsson har byggt upp företagsgruppen Samhall med drygt 30 000 anställda och var dess koncernchef i 20 år, han var statssekreterare i regeringen 1976 - 1979 (hälso-sjukvård samt socialförsäkring). Utöver ett stort antal styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i koncernstyrelsen för Vattenfall AB och Sophiahemmet sjukhus och Högskola, har Larsson varit ordförande eller enmansutredare i ett 25-tal av olika regeringar tillsatta statliga utredningar inom näringslivs-, arbetsmarknads- och sjukvårdsområdena, senast reformering av den svenska missbruks- och beroendevården resp. livsmedelssäkerhet.

Charlotte Sundåker (tillträdande styrelseledamot) är idag t.f. CEO på Hyper Island, ett ledande svenskt utbildningsbolag specialiserat på digitala och interaktiva medier med filialer bland annat i London, Singapore, Sao Paulo och New York. Sundåker var tidigare Hyper Islands marknads- och kommunikationsdirektör i sex år.

- Gerhard Larssons och Charlotte Sundåkers betydande erfarenheter och kontaktnät kommer att vara mycket värdefulla i Papillys fortsatta etablering och expansion på den nationella och globala marknaden, säger Ulf Söderberg, bolagets grundare.

- Jag ser fram emot att få leda styrelsearbetet och arbeta tillsammans med Papillys framstående forskare och ledning, säger Gerhard Larsson. Med tanke på den konstant ökande psykiska ohälsan i samhället och kostnaderna för denna är det helt avgörande att vi hittar sätt att på bred front förebygga ohälsa. Papillys plattform, som förenar ledande forskning och digital teknik, har förutsättning att i grunden förbättra hälsoarbetet på olika nivåer i samhället, säger Gerhard Larsson.

- Det har nog inte undgått någon att stress på många sätt är en av vår tids största utmaningar. Det känns därför både spännande och viktigt att få bidra med min erfarenhet och digitala kompetens för att tillgängliggöra en så angelägen tjänst som Papilly, säger Charlotte Sundåker.

Papillys styrelse består idag av följande ledamöter: Gerhard Larsson (styrelseordförande), Charlotte Sundåker, Anders Tengström, Ulf Söderberg och Christer Köhler.

Gerhard Larsson, Charlotte Sundåker och Christer Köhler bedöms vara oberoende I förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

2016-05-13

Styrelsen

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD Tel: 070-657 00 42 E-post: [email protected]

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016, klockan 08:10 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49