REG

Papilly förstärker med erfaren försäljningschef

För att intensifiera och förstärka försäljningsinsatserna samt möta marknadens behov i spåren av pandemin har Papilly rekryterat Jan Villars som ansvarig för att utveckla försäljningen i bolaget.

Jan har över 30 års erfarenhet av försäljning inom olika branscher, och många års erfarenhet av att skapa förtroendeingivande kundrelationer från sin tid på Swedbank. Närmast kommer Jan från Veterankraft där han byggt upp goda relationer med många bolag. Jan tillträder sin tjänst den 1 april.

Med en erfaren och professionell person som Jan Villars kommer Papilly att stå stark för en alltmer positiv marknad. Med egna erfarenheter från att starta och driva bolag har han ett driv och den entreprenörsanda som Papilly är ute efter. Under året som gått har bolaget med anledning av många uteblivna försäljningsmöten, lagt mycket fokus på att istället skapa framtida leads. Vår övertygelse är nu att Jan genom sin tidigare arbetslivserfarenhet, breda kontaktnätverk och strategiska tänk driver avsluten i mål och skapar nya fruktbara affärer, säger Papillys VD Maria Kullman.

För ytterligare information:

Maria Kullman, VD

[email protected]

Tel: 070-450 88 98

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission