Papilly förlänger teckningstid för den pågående konvertibelemissionen

Styrelsen för Papilly AB har beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående konvertibelemissionen om max 12,2 MSEK med tre veckor till och med den 11 april 2016.

Handeln i uniträtter (UR) kommer inte att förlängas. Anledning till förlängning av teckningstiden är administrativa och avtalsmässiga förhållanden.

Konvertibelemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgaranter.

2016-03-18

Styrelsen Papilly

För ytterligare information:
Anders Struksnes, styrelseordförande
Mobil: +47 91 19 89 42
[email protected]

eller

Erik Lissner, VD  
Tel: 070-657 00 42  
[email protected]

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2015, klockan 11:00 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49