REGMAR

Papilly erhåller villkorat godkännande avseende sin ansökan om fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market

Papilly AB (publ) offentliggjorde den 7 juni 2021 att bolaget ingått avtal om omvänt förvärv av Bonzun Health Information AB genom en apportemission. Förvärvets genomförande är bland annat villkorat av Nasdaq Stockholm AB:s godkännande för fortsatt handel samt beslut av en extra bolagsstämma i Papilly.

Bolaget har nu erhållit villkorat godkännande av Nasdaq Stockholm AB för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market och av den bolagsbeskrivning som tagits fram i samband med ansökan om fortsatt notering. Godkännandet från Nasdaq är villkorat bland annat av att Papilly offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Bolagsbeskrivningen kommer att offentliggöras omkring den 20 september 2021 på bolagets hemsida, www.papilly.com.

För ytterligare information:

Sverker Littorin, styrelseordförande

[email protected]

Tel: 070-875 53 09

Denna information är insiderinformation som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-31, klockan 18.55 CEST.

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterad vid Nasdaq First North Growth Market, med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post:[email protected], tel 08-503 00 50.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49