REGMAR

Papilly avbryter diskussioner med My-E-Health och förbereder för omvänt förvärv

Styrelsen i Papilly har beslutat att avbryta de diskussioner som förts med My-E-Health om eventuellt förvärv då förutsättningar för en affär inte bedöms finnas längre.

Vidare har styrelsen beslutat att Papillys verksamhet ska avyttras till det onoterade dotterbolaget Stressklubben AB som kommer att döpas om till Papilly. Bolaget avser i sin nya position fortsätta diskussioner med möjliga parter att gå samman med och utesluter inte en åternotering i framtiden. Styrelsen avser att föreslå för en kommande bolagsstämma, om utdelning av dotterbolaget till aktieägarna för att drivas vidare som onoterat bolag.

Anledningen till detta är att Papilly har påbörjat diskussioner om ett omvänt förvärv med flera bolag inom intressanta branscher som aktivt visat intresse att överta Papillys noteringsplats. Mer information kommer lämnas inom kort.

"De bolag som vi har kontakt med känns mycket spännande och skulle samtliga skapa ett värde för Papillys aktieägare, samtidigt som den befintliga verksamheten även fortsatt kommer ägas av nuvarande ägare", säger Sverker Littorin, styrelseordförande i Papilly.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Littorin, styrelseordförande

[email protected]

Tel: 070-875 53 09

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Denna information är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2021 klockan 08:30 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission