REG

PAPILLY SKA UNDERSÖKA CORONA-RELATERAD STRESS I SVERIGE

Corona-pandemin har tvingat människor att ändra på hur de lever sina liv. Hur har det påverkat oss? Har pandemin gjort oss mer stressade? Det ska hälsoföretaget Papilly ta reda på i en undersökning som inleds i dag och pågår till årsskiftet.

Stressrelaterad ohälsa har varit en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna under senare år och det kostar samhället och företagen stora belopp. Det orsakar också mycket personligt lidande, inte minst därför att en människa i långvarig stress i stor utsträckning även påverkar människor i sin närhet.

Nu har vi dessutom en pandemi som på kort tid har tvingat oss att ändra på hur vi lever. Hur har detta påverkat oss? Har Corona pandemin gjort oss mer stressade?

Det vill Papilly ta reda på och därför inleder bolaget nu en undersökning för att mäta den upplevda stressen i Sverige. Studien kommer att ske via frågeformulär i enkätformat som finns tillgänglig på Papillys hemsida samt sprids via sociala medier. Undersökningen pågår mellan den 19 november till den 31 december och målet är att få in 5000 svar.

- Det vanliga är att vår stress ökar när vi går in i förändringar som vi har liten möjlighet att påverka. Men vi möter också individer som upplever att de fått ett mer vilsamt tempo med mer tid för återhämtning och motion vilket främjar hälsan. Det vore väldigt intressant ta reda på hur den upplevda stressen ser ut under en så extrem tid som under en pandemi så nu gör vi det, säger bolagets forskningschef, psykologen Anders Tengström.

Länk till testet https://corona.papilly.com/.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Tengström,

[email protected]

Tel: 076-631 80 49

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.

Bifogade filer

PM-Stressundersokning.pdf

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission