Örebro kommun utvärderar Stressprogrammet från Papilly

Papilly har tagit en ytterligare kommunorder avseende en utvärdering av det unika och banbrytande stressprogrammet. Ordern är resultatet av en längre dialog som pågått sedan sommaren samt ett mycket omfattande arbete som bedrivits av kommunens HR-avdelning.

"- Det är ett mycket gediget arbete inom HR-avdelningen på Örebro kommun som lett fram till att de nu väljer oss och vårt stressprogram för en ingående utvärdering" säger Martin Nordqvist - försäljningschef Papilly

Digitala forskningsbaserade verktyg som tillämpas inom ramen för den reguljära HR processen har mycket bra förutsättningar att skapa stora värden för både organisationen och den enskilde medarbetaren. Det preventiva Stressprogrammet från Papilly är ett verktyg som har en enorm räckvidd i kraft av den digitala leveransen och i tillägg kräver ett mycket litet ledarengagemang.

" -Stressprogrammets tillgänglighet gör att vi kan fånga upp en bred målgrupp. När programmet ger stöd för medarbetaren såväl i vardagslivet som arbetslivet, bedömer vi att det har en god inverkan på dagens utmaningar med psykisk hälsa" säger Lena Larsson, Personaldirektör Örebro Kommun

Leveransen av Stressprogrammet kommer inledas under januari 2018 och ordervärdet är 100.000 kronor.

2017-12-15

För ytterligare information

Peter Ekmark, VD

Tel +46 70-7104844
E-post: [email protected]

Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 11.00 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49