Nu talar Bonzun IVF spanska!

Satsningen på att nå fler kvinnor som genomgår fertilitetsbehandlingar fortskrider enligt plan och nu lanseras tjänsten Bonzun IVF på spanska. Fler språk kommer att lanseras inom kort enligt Bonzuns strategi och målsättning för global uppskalning av IVF-appen. 

"Att vi nu lanserar Bonzun IVF på spanska är ett strategiskt val då spanska är det språk som flest personer i världen har som modersmål efter kinesiska, och vi har ju tillhandahållit appen på kinesiska sedan start. Vår målsättning är kunna erbjuda Bonzun IVFs expertis och guidning till så många kvinnor, och deras partners eller närstående, som möjligt under fertilitetsresan som ofta är svår och lång. Vi har visat att Bonzun IVF bidrar till ett ökat mentalt välmående under vad som kan vara en av de mest utmanande perioderna i en människas liv, vilket vi är stolta över att kunna bidra med." säger Bonnie Roupé, VD på Bonzun.

Upp emot 500 miljoner människor i världen talar spanska och cirka 400 miljoner har spanska som modersmål. Spanien hör till en av de största marknaderna för fertilitetsbehandlingar i Europa och räknades senast 2018 till den fjärde största marknaden globalt. Spanska IVF-kliniker är även attraktiva för personer utanför landet och många reser till Spanien för att genomgå fertilitetsbehandlingar, mycket tack vare dess rykte för hög standard och effektivitet i IVF-behandlingar. Upp till tre IVF-behandlingar finansieras av sjukvården för par med fertilitetsproblem i Spanien.

Bonzun IVF finns i och med den spanska lanseringen nu tillgänglig på språken svenska, engelska, tyska, spanska och förenklad kinesiska.

Om Bonzun IVF:
Bonzun IVF är ett digitalt stöd för IVF-kliniker och patienter som syftar till att öka sannolikheten för användaren att lyckas med IVF-behandlingen samt reducera dennes stress under behandlingen genom tillgång till korrekt information om användarens individuella behandling.

Bonzun IVF, vilken är en applikation som lanserades på AppStore och Google Play 2019, är utvecklad för att ge support och information till individer inför eller under en IVF-behandling. Applikationen ändrar språk automatiskt baserat på vilket språk användaren har på sin mobila enhet och är nu tillgänglig på svenska, spanska, engelska, kinesiska och tyska.

Applikationen syftar till att underlätta IVF-behandlingen, bland annat genom att påminna användaren om att ta rätt läkemedel vid rätt tillfälle och reducera stress genom att ge tillgång till korrekt information om den egna behandlingen. Applikationen formar sig efter den specifika användarens behov och guidar genom hela IVF-behandlingen, steg för steg, samt ger information i syfte att öka kunskapen om hur IVF-behandlingen skall genomföras.

Bonzun IVF är CE-märkt enligt europeisk standard för medicintekniska produkter och allt innehåll är medicinskt granskat av IVF-läkare, forskare, barnmorskor och fertilitetsexperter.

För ytterligare information:
Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: [email protected]

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49