REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bonzun den 12 mars 2024

Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") har hållit extra bolagsstämma den 12 mars 2024. Stämman fattade beslut enligt kallelsens förslag som publicerades den 9 februari 2024. Nedan följer en kort sammanfattning av stämmans beslut.

Beslut om ändring av bolagsordning

Bolagsstämman beslutade att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapitalet genom att ändra bolagsordningens bestämmelse om aktiekapital och antal aktier enligt följande:

Aktiekapital och antal aktier

Bolagsstämman beslutade att aktiekapitalet ska utgöras lägst av 500 000 kronor och högst av 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 97 000 000 stycken och högst 388 000 000 stycken.

Minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med  högst 15 265 188,93 kronor för täckande av förlust och utan indragning av aktier.

Minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

I syfte att erhålla en för bolaget bättre fördelning mellan bundet och fritt kapital beslutade bolagsstämman att minska bolagets aktiekapital med högst 2 903 947,42 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.

Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, tfVD

Tel: 070-478 31 49
E-post: [email protected]

Om Bonzun

 Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé. Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besökwww.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49