REGMAR

HANS HÄGG NY CFO I PAPILLY AB

Papilly AB meddelar att Hans Hägg har anlitats som ny CFO för bolaget med start den 2 januari. Hans har lång erfarenhet av olika ledningsroller inom finansfunktioner både i ägarledda större koncerner och i noterade bolag. Hans är civilekonom med examen från Handelshögskolan och kommer senast från egen konsultverksamhet.

"Hans långa erfarenhet från ledande befattningar inom finans samt hans kunskaper inom rapportering och ekonomistyrning gör honom lämpad som bolagets nya ekonomichef. Vi är mycket glada över att knyta en kompetent civilekonom som Hans till Papilly", säger Maria Kullman, VD i Papilly AB

För ytterligare information:

Maria Kullman, VD

Tel: 070-450 88 98

E-post: [email protected]

Kontaktinformation Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

Tel: 08-684 211 10

E-post: [email protected]

Papilly

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2019 klockan 10:15 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49