REG

Hairback-appen finns nu tillgänglig för iPhone och Android

I enlighet med det ingångna samarbetsavtalet mellan Bonzun och det holländska bolaget Wordapp BV är vi glada att meddela att appen Hairback nu har lanserats och finns tillgänglig för både iPhone och Android. Hairback.app utgör ett värdefullt patientstöd för personer som upplever håravfall samt som genomgår hårtransplantationer och de första patienterna har redan börjat använda eftervårdsprotokoll från de två ledande klinikerna IdealofMeD och Hairtransplantation.com i appen för att underlätta och säkerställa sina behandlingsresor.

Hairback-appen har utvecklats med användarnas behov i fokus och erbjuder personligt stöd och information före, under och efter hårtransplantationer. Användarna får tillgång till en omfattande informationsbank, kan dela sina erfarenheter med andra i ett community och få värdefulla råd och stöd gällande håravfall. Appen gör det även möjligt att med hjälp av egenutvecklad AI simulera hur patienten kommer att se ut månad för månad efter en hårtransplantation. 

Samarbetsavtalet med Wordapp ger Bonzun möjlighet till provisionsintäkter varje gång en användare bokar en behandling eller köper produkter via någon av dess partner.

De första patienterna som har börjat använda Hairback-appen rapporterar om en positiv upplevelse och en ökad känsla av trygghet och stöd under sin behandlingsresa.

För mer information om Hairback-appen och Bonzuns arbete, vänligen kontakta:

Håkan Johansson, tf. VD Bonzun.

Om Bonzun

Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

 


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49