Hair Back App simulerar nu hårtransplantationer med AI även på den svenska marknaden

Hair Back App har nu lanserats i en ny förbättrad version som finns tillgänglig även på svenska för både iPhone och Android. Förutom på Google och Social media har appen nu även marknadsförts intensivt i svenska medier under våren, bland annat i Café, King Magazine och Svensk Golf.  

Ungefär en fjärdedel av alla män upplever någon form av håravfall innan de fyllt 30 år och nu kan de med hjälp av Hairback-appens AI simulering ta reda på hur de skulle se ut efter en hårtransplantation.  

Hairback-appen erbjuder en rad funktioner och tjänster för att stödja användare före, under och efter deras hårtransplantationsprocess. Appen innehåller en egenutvecklad AI som möjliggör realistiska simuleringar av hur en patient kommer att se ut månad för månad efter en hårtransplantation och fungerar som en försäljningskanal för hårtransplantationskliniker, exempelvis partners som hairtransplantation.com och IdealofMeD.  

Varje gång en användare bokar en behandling eller köper produkter via Hairback-appen utgår en provision till Bonzun.  

 Ökning av intäkter under 2024  

"ProvisionsIntäkterna var relativt små under sista kvartalet 2023, men förväntas nu, i och med lanseringen av den nya versionen av Hairback-appen, att öka. Det finns en betydande potential i Hairback-appens affärsmodell, kombinerad med en bra teknisk lösning med bl.a. AI, att framgångsrikt generera nya klienter till kliniker. Baserat på dessa erfarenheterna undersöker nu Bonzun möjligheten att även vidareutveckla IVF-appens affärsmodell", säger Håkan Johansson, tf. VD på Bonzun  

För mer information om Hairback-appen och Bonzuns arbete, vänligen kontakta:  

Håkan Johansson, tf. VD Bonzun ([email protected]) eller Jorn Elferink ([email protected]), produktansvarig på Hair Back App.  

Om Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé. Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besökwww.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

 


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49