Förstärker styrelsen med tidigare chef inom globala läkemedelskoncerner

Stresscompany förstärker sin styrelse med Christer Köhler, doktor i neurovetenskap, med mångårig erfarenhet som forskningsområdeschef inom globala FoU-enheter vid ledande läkemedelsbolag som AstraZeneca och Hoffman-La Roche.

- Christer Köhlers erfarenhet och kontaktnät inom den globala läkemedels- och hälsovårdssektorn kommer att vara till stor hjälp då vi utvecklar vår plattform Papilly och övriga produkter med fokus på en global marknad. Bolagets målsättning är att inleda en internationell expansion när vi har nått lönsamhet i Sverige, och jag är övertygad om att Christer Köhler kommer att kunna bidra med mycket värdefull kunskap i den processen, säger Stresscompanys styrelseordförande Anders Struksnes.

Christer Köhlers mångåriga forskning och globala befattningar inom läkemedelssektorn har primärt fokuserat på det centrala nervsystemet och innovativa behandlingar av smärttillstånd, vilket ger en nära koppling till de behandlingar som Stresscompany utvecklar för närvarande.

- Jag ser verkligen fram emot att få delta i styrelsearbetet tillsammans med Stresscompanys framstående forskare och entreprenörer. Med tanke på den konstant ökande psykiska ohälsan i samhället är det viktigt att ta fram nya preventiva hjälpmedel, och jag tror att den typ av produkter som Stresscompany utvecklar kommer att spela en viktig roll i det förebyggande hälsoarbetet på olika nivåer i samhället, säger Christer Köhler.

Stresscompany, som noterades vid NASDAQ OMX First North den 2 oktober i år, utvecklar för närvarande sin nätbaserade tjänst Papilly och planerar en skarp lansering under 2015. Bolaget ser denna förstärkning av styrelsen som en viktig pusselbit i den nuvarande expansiva fasen med sikte på en global marknad.

Stresscompanys styrelse består idag av följande ledamöter: Styrelseordförande Anders Struksnes (GreenLeaf Medical), Anders Tengström (docent i psykologi, Karolinska Institutet), Anders Uddén (fd vd Permobil), Mats Espander (Espander Life Science Partners), Michaela Murray (stressterapeut) samt bolagets tidigare vd Ulf Söderberg. Christer Köhler kommer att fungera som adjungerad styrelseledamot tills det blir möjligt att föreslå och besluta om inval som ordinarie ledamot i styrelsen i samband med nästa bolagsstämma.

2014-12-15

Frågor hänvisas till:
Anders Struksnes, styrelseordförande
Tel: +47 91 19 89 42
E-post: [email protected]

Om Stresscompany
Stresscompany är ett innovationsdrivet hälsoföretag med ambitionen att ta en ledande roll på marknaden för internetbaserade hälsotjänster. Bolagets syfte är att minska den negativa samhällstrenden med ökande förekomst av livsstilssjukdomar där stress ofta är en viktig bidragande faktor. Tillsammans med ledande aktörer utvecklar Stresscompany produkter och tjänster som är enkla att använda, tillgängliga genom flertalet kanaler och som motiverar människor till ett bättre liv. Bolagets tjänster bygger på många års forskning av forskare på bland annat Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Stresscompany AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2014, klockan 08:30 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49