Förlängd teckningstid

Av administrativa skäl har styrelsen beslutat att förlänga teckningstiden på den riktade nyemissionen som beslutades på extra bolagsstämma den 17 oktober med 14 dagar till och med den 1 november.

2018-10-18

Styrelsen genom ordförande Sverker Littorin

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: [email protected] 

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: [email protected] 

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.
Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49