REG

BONZUN TECKNAR AVTAL MED ORSA KOMMUN - KBT TJÄNST TILL KOMMUNANSTÄLLDA

Orsa kommun och Bonzun har inlett ett samarbete där kommunens egna anställda får tillgång till iKBT-tjänsten Bonzun Evolve som förebygger stress. Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 575 anställda. Samarbetet startar under hösten 2023.

"Vi ser en tydlig trend att många satsar på att minska korttidssjukskrivningar genom att arbeta förebyggande mot stress. Vi är stolta över att ha en tjänst som når ut till allt fler" säger Bonnie Roupé, vd på Bonzun.

 Bonzun Evolve är ett forskningsbaserat program i 8 steg baserat på ACT, som är en effektiv metod för att hantera stress och öka motståndskraften. Genom att erbjuda Friskvård för Tanken ger programmet deltagarna förutsättningar för ett bättre självledarskap och hjälper dem att hantera känslor av stress och oro i både arbets- och vardagslivet. En hälsosatsning som lönar sig för både individen och företaget. Under åtta veckor går deltagarna igenom ett steg per vecka och får strategier och konkreta övningar som ger verktyg för livet.

För ytterligare information:
Bonnie Roupé, vd

Tel: 08-611 51 00
E-post: [email protected]

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF som är ett patientstöd för kvinnor som genomgår fertilitetsbehandlingar som IVF eller ICSI. Bonzun IVF hjälper kvinnor att administrera sin medicin och förstå sina behandlingsprotokoll, som en personlig guide genom fertilitetsbehandlingen. Den har utvecklats specifikt för att öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare och psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

 

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: 
Telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: 
[email protected].

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49