Bonzun IVF lanserar nya funktioner för att främja mental hälsa hos fertilitetspatienter

Bonzun IVF utökar sin tjänst med nya funktioner för att underlätta vardagen och främja psykiskt välmående hos kvinnor som gör fertilitetsbehandlingar. En av funktionerna som lanseras är ett iKBT-program för IVF-patienter som befinner sig i den s.k. "ruvarperioden", de två första veckorna efter embryoåterföringen. Perioden beskrivs ofta som den värsta tiden för många som genomgår IVF-behandlingen. Det är under den perioden som man får reda på om behandlingen har lett till en graviditet eller inte. Bonzun tar i och med detta ett stort steg i utvecklingen för ökat psykiskt välmående hos IVF-patienter.

"Väntan mellan embryoåterföring och graviditetstest är en av de tuffaste perioderna i livet sett från ett psykologiskt perspektiv. Känslan av att inte ha kontroll och ångesten över ett eventuellt misslyckande tär hårt på vårt mående" säger Anders Tengström, chefspsykolog på Bonzun.

"I en sådan situation behöver vi hjälp att hitta rätt fokus och en väg framåt som hjälper oss att ta oss igenom  perioden. Vårt nya två-veckorsprogram i Bonzuns IVF-app hjälper användaren att hitta en struktur i vardagen som säkerställer att vi gör rätt saker, hittar fokus och hjälper till att hantera den osäkerhet och ångest som kännetecknar den här tiden." fortsätter Anders Tengström.

En annan funktion som lanseras är en utökad aktivitetskalender, ett hjälpmedel för att hålla koll på bland annat klinikbesök och provtagningar. 

"Under en fertilitetsprocess är det ofta mycket att ha koll på. Att komma ihåg viktig information och tidpunkter kan spela en stor roll för att behandlingen ska lyckas, vilket ofta bidrar till ökad stress och ångest för patienterna. Bonzun vill bidra till att minska den stressen genom appens nya funktion som håller ordning på allt, organiserar och påminner. Vi vill skapa utrymme att fokusera på annat och inte bara behandlingen. Vi lyssnar på våra användare och tar till oss av deras önskemål och den utökade kalendern har varit den mest efterfrågade funktionen" säger Emma Wichman, Marknadschef för Bonzun.

Om Anders Tengström:
Anders Tengström är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Karolinska Institutet. Han har under de senaste 15 åren lett kliniskt inriktad forskning rörande bl.a. psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem. Anders är specialiserad på ACT, Acceptance & Commitment Therapy. I sin roll på Bonzun IVF utformar Anders material med råd, praktiska övningar och emotionella stödverktyg för patienter som genomgår fertilitetsbehandlingar.

Om Bonzun IVF:
Bonzun IVF är ett digitalt stöd för IVF-kliniker och patienter som syfftar till att öka sannolikheten för användaren att lyckas med IVF-behandlingen samt reducera dennes stress under behandlingen genom tillgång till korrekt information om användarens individuella behandling. 

Bonzun IVF, vilken är en applikation som lanserades på AppStore och Google Play 2019, är utvecklad för att ge support och information till individer inför eller under en IVF-behandling. Applikationen ändrar språk automatiskt baserat på vilket språk användaren har på sin mobila enhet och är tillgänglig på svenska, engelska och kinesiska.

Applikationen syftar till att underlätta IVF-behandlingen, bland annat genom att påminna användaren om att ta rätt medicin vid rätt tillfälle och reducera stress genom att ge tillgång till korrekt information om den egna behandlingen. Applikationen formar sig efter den specifika användarens behov och guidar genom hela IVF-behandlingen, steg för steg, samt ger information i syfte att öka kunskapen om hur IVF-behandlingen skall genomföras.

Bonzun IVF är CE-märkt enligt europeisk standard för medicintekniska produkter och allt innehåll är medicinskt granskat av IVF-läkare, forskare, barnmorskor och fertilitetsexperter.

För ytterligare information:
Emma Wichman, Marknadschef
[email protected]
Tel: 072-321 02 26

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49