REG

BONZUN inleder samarbete med Sturebadet Läkarmottagning

Bonzun inleder ett partnerskap med Sturebadet Läkarmottagning där iKBT-programmet Evolve kommer att erbjudas till patienter i behov av stresshantering.

I samarbetet kommer Sturebadets läkarmottagning att inkludera tjänsten Bonzun Evolve i sitt erbjudande både i sin företagshälsovård och till sina patienter. Bonzun samarbetar sedan tidigare med en mängd mottagningar och det här samarbetet är ett led i företagets strategi att sälja licenser via samarbetspartners.

Sturebadets läkarmottagning erbjuder ett av Stockholms bredaste utbud av specialistläkare som täcker 12 specialiteter och har även tillgång till hälsoutvecklare. De har egen provtagning och analysmöjligheter och utför även hälsoundersökningar, vaccinationer och medicinsk rådgivning inför resor. De har även ett hälsoabonnemang där man årligen göra en mycket omfattande och djupgående medicinsk hälsoundersökning. Vid starten av abonnemanget kan man med hjälp av exempelvis DNA- analys, magnetkamera, ultraljud och arbets- EKG kan få en ännu mer heltäckande bild av sin hälsa. Sturebadets företagshälsovård arbetar med främjande, förebyggande och med åtgärdande insatser för att förebygga och vid behov behandla psykisk och annan ohälsa. Deras specialutbildade team tar hand om både individen samt sammanställer hela företagets tillstånd.   Bonzun Evolve kan komma att inkluderas både i erbjudandet direkt till patient och till företagshälsovården.

"Vi ser stor potential att erbjuda Evolve via företagshälsovård och läkarmottagningar, en möjlighet att tillhandahålla effektiv stresshantering och bredda vårt kundunderlag" säger Emma Wichman, marknadschef på Bonzun.

Om Bonzun Evolve:
Evolve är ett evidensbaserat digitalt verktyg för stresshantering och självledarskap framtaget av psykologer och forskare vid Karolinska Institutet. Evolve bygger på Acceptance and Commitment Training (ACT), vilket är en vidareutveckling av den traditionella kognitiva beteendeterapin (KBT), och programmet ger användaren konkreta verktyg och strategier för att skapa ett hållbart liv. Tjänsten genomförs via dator eller telefon under åtta sessioner som var och en tar cirka 30 minuter i anspråk.

Bonzun AB är godkänt av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

För ytterligare information:
Emma Wichman, Marknadschef
Tel: 08-611 51 00
E-post: [email protected]

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare & psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission