Bonzun godkänd av Försäkringskassan

Bonzun AB har godkänts av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

Den svenska arbetsmarknaden har några tuffa år bakom sig på grund av de många förändringar som pandemin tvingat fram i företag och organisationer. Bonzun Evolve har under hela pandemin jobbat med HR-avdelningar, chefer och medarbetare för att hantera pandemins konsekvenser. Vi ser hur många kämpar för att hitta nya former för att stötta och hjälpa personal som upplever stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen eller i hemmet.

”Alla förändringar i vårt vardagsliv, stora som små, påverkar hur vi mår och klarar av att hantera våra liv. Först pandemin och nu oro över krig och ekonomisk kris tär på vårt välbefinnande. Osäkerhet om vad framtiden kommer att innebära gör att stressen ökar i våra liv och många får allt svårare att hitta balansen som gör att vi kan må bra" säger Anders Tengström chefpsykolog på Bonzun.

I pandemins spår ser vi en mindre ökning av rapporterad stress och sömnbesvär i befolkningen[1], samtidigt som de som redan innan pandemin hade utmaningar har det ännu besvärligare nu. Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ligger fortfarande på höga nivåer. På tio år har sjukskrivningarna för den kategorin mer än fördubblats. Många arbetsgivare frågar sig hur de kan hjälpa personalen att hitta ett sätt att ta sig an kriserna, på jobbet och hemmavid.

Försäkringskassan ger arbetsgivare möjlighet att få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till insatser som kan förkorta eller förebygga sjukskrivning.

Insatser ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan. Bonzuns företagskunder kan således få tillbaka som mest 10 000 kr per anställd och år samt max 200 000 kr per år per arbetsplats av Försäkringskassan.

Bonzun ligger i framkant med att hjälpa arbetsplatser med problematiken runt stress och kan idag erbjuda en helhetslösning kring stressrelaterad psykisk ohälsa, från förbyggande insatser genom iKBT programmet Bonzun Evolve samt individuella stödsamtal med psykolog eller stresscoach.

"Att få ett godkännande från Försäkringskassan som anordnare för rehabiliteringsinsatser ger våra kunder en möjlighet att få tillbaka en del av kostnaden som de investerar i våra tjänster. Det ger oss också ytterligare legitimitet för vår iKBT-satsning för att förebygga, minska och förkorta sjukskrivningar" säger Bonnie Roupé VD för bolaget. 

[1] Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin? Folkhälsomyndigheten, 2021.

 

För ytterligare information:
Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: [email protected]

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49