REG

Bonzun fastställer avstämningsdag för utdelning av aktier i Learning 2 Sleep L2S AB (publ)

Den 8 december beslutade bolagstämman i Bonzun AB (Bonzun) att dela ut del av bolagets innehav av aktier i Learning 2 Sleep L2S AB motsvarande 186 691 363 aktier till Bonzuns aktieägare. Stämman beslutade samtidigt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Avstämningsdagen har fastställts till den 20 december. 186 691 363 aktier i Learning 2 Sleep AB delas ut. Den som på avstämningsdagen för utdelningen är aktieägare i Bonzun erhåller 3 aktier i Learning 2 Sleep L2S AB för varje två aktier i Bonzun. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Bonzun på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Learning 2 Sleep AB (publ).

Sista dag för handel i Bonzuns aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Learning 2 Sleep AB (publ) är den 18 december 2023. Från och med den 19 december 2023 kommer Bonzuns aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Learning 2 Sleep AB (publ).

För mer information, kontakta gärna: Håkan Johansson, VD. E-mail: [email protected]

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49