REG

BONZUN AB (publ) senarelägger koncernens delårsrapport för andra kvartalet 2023

Datum för publiceringen är tisdagen den 5 september 2023.

Bonzun meddelar att delårsrapporten för andra kvartalet är försenad. Nytt datum för publicering är tisdagen den 5 september 2023.

Förseningen har föranletts av den inkråmsaffär Bonzun genomfört med Learning 2 Sleep.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, tf VD

Tel: 0704 78 31 49
E-post: [email protected]

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

 För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

 Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

Bifogade filer

Bozun-AB-publ.pdf

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49