REG

Bonzun AB (publ) genomför försäljning av dotterbolaget Bonzun Health Information AB.

Bonzun AB (publ) har tecknat ett avtal med Triega AB och ett konsortium av privatpersoner rörande försäljning av Bonzuns dotterbolag Bonzun Health Information AB. Detta som ett led i renodlingen av Bonzun för att underlätta genomförandet av ett omvänt förvärv av det norska fintechbolaget Reltime AS, vilket tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till en symbolisk summa. I samband med försäljningen av Bonzun Health AB minskas koncernens lån och skulder med cirka 1 000 000 kronor.

Marknadssamarbetet rörande Hairback-app med det holländska bolaget Wordapp ökar nu i intensitet med annonsering på bl.a. Aftonbladets, Expressens och Dagens Industris digitala plattformar. Hairback-appen erbjuder en rad funktioner och tjänster för att stödja användare före, under och efter deras hårtransplantationsprocess.

 Parallellt fortgår processen med att genomföra det omvända förvärvet av Reltime AS, vilket   löper på enligt plan.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Johansson, tf VD Bonzun
Tel: 070-478 31 49
E-post: [email protected]

Om Bonzun

Bonzun är en aktör inom digital hälsa. Bonzun IVF är en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest under en fertilitetsbehandling för att därigenom öka sannolikheten för ett lyckat resultat. För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

Bifogade filer

PM-240515.pdf

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49