Bonzun AB (publ) avser kalla till extra bolagsstämma den 12 mars 2024

Kallelsen sker separat.

Som tidigare meddelats avser styrelsen i Bonzun verka för en nedsättning av aktiekapitalet i Bonzun. Denna avsikt kvarstår då värdet på Bonzuns aktier i dotterbolaget Bonzun Health AB fortfarande föranleder ett nedskrivningsbehov. Det bokförda värdet som var upptaget till ca 23 MKR har i december 2023 skrivits ned med ca 15 MKR.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, tfVD
Tel: 070-478 31 49
E-post: [email protected]

Om Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé. Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besökwww.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49