Beslut från extra bolagsstämma 17 februari 2016

Extra bolagsstämma har beslutat att Papilly AB (publ) ska genomföra emission av ett konvertibelt förlagslån med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionens storlek
Maximalt kan 1 802 102 Units tecknas (varje Unit motsvarar ett nominellt belopp om 6,75 kr av det konvertibla förlagslånet) vilket vid fullteckning ger Bolaget kapitaltillskott om 12 164 188,50 kr. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga utgivna konvertibler utnyttjas för teckning, kan antalet aktier ökas med högst 1 802 102 st vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 225 262,75 kr.

Konvertibelt förlagslån
Det konvertibla förlagslånet löper till 31 mars 2018, då det totala nominella beloppet förfaller till betalning. En årlig ränta om 10 %, utbetalas en gång per år, 31 mars, första ränteförfallodag är den 31 mars 2017. Konverteringskursen ska vara 6,75 SEK.

Företrädesrätt
Den som per avstämningsdagen den 25 februari 2016 är registrerad som aktieägare erhåller två (2) uniträtter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs nio (9) uniträtter för att teckna en (1) Unit, varje Unit motsvarar nom. 6,75 kr av det konvertibla förlagslånet.

Teckningskursen per konvertibel är 6,75 SEK.
Anledningen till att Bolaget tar upp det konvertibla förlagslånet är att Bolaget avser att intensifiera sälj- och marknadsaktiviteter samt fortsätta med ytterligare utveckling av de digitala självhjälpsprogrammen vilka bygger på den lanserade plattformen Papilly.

2016-02-17

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Papilly AB (publ)

För ytterligare information:

Anders Struksnes
Mobil: +47 91 19 89 42
[email protected]

eller

Erik Lissner, VD 
Tel: 070-657 00 42
[email protected]

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2016, klockan 15:54 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49