REG

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier fastställd till den 26 oktober 2021

Vid extrastämman i Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") den 30 september 2021 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen i Bonzun har, i enlighet med extrastämmans beslut, fastställt att avstämningsdag ska vara den 26 oktober 2021.

Sista dagen för handel i Bonzuns aktie innan sammanläggningen är den 22 oktober 2021 och första dagen för handel i Bonzuns aktie efter sammanläggningen är den 25 oktober 2021. Bonzuns aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen från och med den 25 oktober 2021.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 1 690 902 300 aktier till 16 909 023 aktier.

Till följd av sammanläggningen kommer Bonzuns aktie från och med den 25 oktober 2021 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0017082506.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100, kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

För ytterligare information:
Håkan Johansson, Styrelseordförande
Tel: 070 478 31 49
E-post: [email protected]

Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: [email protected]

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49