Ny teknologi ger konsumenter möjlighet att styra mot en hållbar framtid

En ny svensk plattform baserad på Blockchain - PaperTale, gör det möjligt för konsumenter att skanna produkter med sin smartphone och få autentiserad information om leverans-kedjan och produktens miljöpåverkan. Plattformen visar också information om arbetarna som tillverkat produkten samt bekräftar om arbetarna fått lagenliga löner. Konsumenter ges därmed möjligheten att fatta välgrundade beslut om de saker vi köper, vilket kan förändra konsumtionsbeteendet och stärka företag som arbetar hållbart.

PaperTale startar en crowdfunding-kampanj på Kickstarter, 13 november.

Konsumentförtroendet minskar
Enligt studien "2019 Edelman Trust Barometer Special Report: In Brands We Trust" är det endast 34 % som svarar att de litar på varumärken de köper eller använder. Siffran har sjunkit stadigt från 2012 (47%) när mätningen påbörjades.

Genom reklam, nyheter och övrig information blir det allt svårare att bedöma sanningshalten i alla påståenden som görs. Lagstiftning och olika former av certifieringar har försökt tvinga fram en mer hållbar produktion samt minskad miljöpåverkan. Mycket tyder dock på att exempelvis certifieringar ofta inte leder till någon faktisk förändring utan används istället för så kallad "greenwashing", Konsumenter litar allt mindre på företagens påståenden eftersom det inte finns något sätt för konsumenten att kontrollera att det företagen påstår är korrekt. Här kommer PaperTale in i historien!

Morgondagens teknik - idag
PaperTale AB är ett svenskt bolag som utarbetat en teknik som gör det möjligt för konsumenter att kontrollera företagens påståenden. PaperTale möjliggör spårbarhet genom hela produktionsprocessen och har en inbyggd "Miljökalkylator" som beräknar produktens miljöpåverkan, baserat på produktions-metoder och använt material.

Plattformen visar också grundläggande information om de anställda samt bekräftar huruvida arbetarna erhållit lagenlig lön och om de har skriftliga anställningsavtal.  En stor mängd människor i utvecklings-länderna utnyttjas under slavliknande förhållanden med löner under minimilöner och får aldrig en chans att utbilda sig. "Om vi fullt tagit tillvara på utvecklingsländernas kompetens, hade vi kanske redan besökt Mars", säger PaperTales grundare Bilal Bhatti.

PaperTale har därför byggt in teknik så att den kan vara interaktiv mellan konsumenter och de personer som producerar våra produkter. Via plattformen ges konsumenterna möjligheten att exempelvis skicka dricks till arbetarna eller delta i crowdfunding för utbildning till deras barn. Tänk att ha möjligheten att lämna dricks till den som gjort din favoritprodukt.

Med PaperTale's plattform verifieras alla steg i produktionen, dvs material, källa, arbetet mm, genom Blockchain. Alla transaktioner såsom donationer eller dricks, kan spåras och säkerställas att det överförs direkt till den avsedda mottagaren.

PaperTale's "Proof of Concept"

Efter två års utveckling är PaperTale's plattform redo att presenteras för världen. PaperTale har som Proof of Concept implementerat tekniken i en textilfabrik i Pakistan, där samtliga kläder nu tillverkas med den nya tekniken. Möjligheterna med tekniken är oerhört stora och PaperTale vill vidareutveckla konceptet och med tiden implementera ytterligare funktioner och för andra branscher.

PaperTale vill nu visa världen vad tekniken kan åstadkomma och kommer att genomföra en crowdfundingkampanj via Kickstarter med start den 13 november. Alla som stöttar PaperTale på Kickstarter erhåller de första produkterna som någonsin producerats med den nya tekniken.

Stötta PaperTale i kampen mot ökad hållbarhet, miljötänk och bättre arbetsvillkor!

Mer information hittar ni här samt på PaperTale's hemsida.

Malmö, Sverige, 23 oktober 2019

För ytterligare information:

Bilal Bhatti, Grundare och VD                    Daniel Andersson, Partner

Telefon: + 46 76 801 00 68                          telefon: + 46 73 914 04 50
e-post:  [email protected]                e-post:  [email protected] 

Presskontakt:

Johan Öljemark

E-post: [email protected] 

Webbplats:  www.papertale.org  
Papertale finns också på LinkedIn, Instagram, Facebook och Twitter

Om PaperTale

PaperTale AB är ett svenskt aktiebolag som har utvecklat en teknik, baserad på Blockchain, vilken ger konsumenter möjlighet att välja produkter utifrån dess påverkan på klimatförändringar och andra miljöfrågor samt ger dem möjlighet att hjälpa människor i utvecklingsländerna att komma ur fattigdom. Teamet med ca 15 entusiaster - eller stolta PAPPERTELLERS som de gärna kallar sig själv - består av utvecklare, designers och ingenjörer med stor erfarenhet av att utveckla teknologiska lösningar samt hantera komplexa tillverkningsprocesser. PaperTale är ett banbrytande företag som arbetar mot en verkligt hållbar framtid och strävar efter att vara KLIMATPOSITIVA genom att investera i åtgärder som förbättrar miljön på olika sätt. PaperTale vill också utrota exploateringen av arbetare i utvecklingsländerna. För att demonstrera ett "Proof of Concept" genom implementering i en leveranskedja i större skala, har PaperTale AB skapat ett komplett scenario för modebranschen genom att introducera en "Concept Collection" skapad i Sverige och samarbetar med en medelstor klädesfabrik i Pakistan. Plattformen utvecklas för att fabriker i alla branscher ska kunna implementera tekniken i sina produktionsprocesser. PaperTale's vision är att bli en ny industristandard och har myntat begreppet "Traceability of Things", förkortat ToT.


Om PaperTale

Prenumerera

Få löpande information från PaperTale via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat