REGMAR

Övertilldelningsoptionen i MTI Investment har ej utnyttjats och stabiliseringsperioden avslutas

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att stabiliseringsåtgärder genomförda av Mangold Fondkommission AB ("Mangold") i MTI Investments aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") har avslutats. Övertilldelningsoptionen har ej utnyttjats.

Stabiliseringsperioden i samband med listningen noteringen av aktierna i MTI Investment på Nasdaq First North pågick den 21 december 2021. Under perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 124 077 aktier. Stabiliseringsperioden är avslutad och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Mangold Fondkommission meddelar härigenom, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) i den utsträckning som framgår nedan. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har utförts under stabiliseringsperioden.

Stabiliseringsansvariga nås genom email [email protected] eller telefon +46 08 5030 1585.

Stabiliseringsinformation

Emittent:

MTI Investment SE

Värdepapper:

Aktier (ISIN: SE0017105539)

Erbjudandestorleken:

1 650 000 aktier (ex. övertilldelningsoptionen)

Erbjudandepris:

SEK 13,40 per aktie

Marknadsplats:

Nasdaq First North Growth Market

Tradingsymbol (ticker):

MTI

Stabiliseringsansvarig:

Mangold Fondkommission AB

Stabiliseringstransaktioner

Datum

Antal aktier

Pris (lägsta)

Pris (högsta)

Pris (volymviktat genomsnitt)

Valuta

Handelsplats

21 december 2021

124 077

9,00

13,40

11,91

SEK

Nasdaq First North

Denna information är sådan som MTI Investment SE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 december 2021 kl.18:00 CET.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mejl [email protected].

För ytterligare information

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

Om MTI Investment SE

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission