Ombildningen till publikt aktiebolag registrerad hos Bolagsverket

Danderyd, Sverige - MTI Investment AB (publ) (ticker: MTI) ("MTI" eller "Bolaget") kan idag, den 20 juni 2024, meddela att ombildningen från europabolag (s.k. SE-bolag) till publikt aktiebolag har registrerats hos Bolagsverket. I samband med ombildningen har Bolaget tilldelats ett nytt organisationsnummer.

Vid årsstämman som hölls den 7 juni 2024 beslutade aktieägarna att godkänna styrelsens förslag till beslut om att ombilda Bolaget från europabolag till publikt aktiebolag. Ombildningen har nu registrerats hos Bolagsverket och Bolaget har i samband härmed tilldelats ett nytt organisationsnummer. Bolaget är dock fortsatt samma juridiska person som tidigare. Bolagets företagsnamn är numera MTI Investment AB (publ) och det nya organisationsnumret är 559487-1245.

För ytterligare information kopplat till ombildningen hänvisas till Bolagets hemsida, https://www.mti-investment.com/investor-relations/, och tidigare offentliggjorda pressmeddelanden.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pontus Engström, CEO, MTI Investment AB (publ)
[email protected]
+46 70 716 55 38

Om MTI Investment AB (publ)
MTI verkar i gränslandet mellan riskkapital och impact investing. Målet är att bli ett ledande investmentbolag verksamma på en av de främsta tillväxtmarknaderna i världen, Östafrika. Med ett diversifierat team med rötter i både Norden och Östafrika, har vi skapat en unik position med kapital och kunskap från Norden och ett starkt nätverk och förtroendekapital från lokala entreprenörer i Afrika. Grundat i den nordiska finansindustrin, stöttade av kapitalstarka och erfarna investerare samt stiftelser ägda av industrifamiljer, bidrar MTI Investment med kraftiga konkurrensfördelar till portföljbolagen, hållbar omställning i regionen samt hög avkastning till våra investerare. 

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission